VEDRAN MITRIĆ: Što se tiče cijepljenja, pocijepani smo mi totalno

0

Vlada FBiH uplatila je u ponedjeljak preostali dio novca u iznosu od 11.700.000 KM za nabavku vakcine protiv COVID -19 .

Par dana ranije objavljeno je kako je nabavka vakcina u BiH putem COVAX programa upitna, jer Vlada FBiH novac nije uplatila do zadanog roka kada je uplata trebala biti izvršena.

Za razliku od FBiH, RS je prije više od dva mjeseca uplatila 2,5 miliona KM avansa. Preostalih 5,7 miliona KM uplatila je 14. decembra.

BiH nema ministarstvo zdravstva na državnom nivou. Prema Ustavu, zdravstveni sistem u ovoj državi je u nadležnosti entiteta, FBiH i RS, te Distrikta Brčko, koji je posebna administrativna jedinica.

Istovremeno, na području Federacije BiH postoji 10 kantona, u okviru kojih je i deset ministarstava zdravstva. Zbog ovakvoj ustroja, svaki zdravstveni sistem, unutar BiH, ima autonomiju pri odabiru proizvođača od kojeg će nabaviti vakcine.

Kao što možete vidjeti, pocijepani smo mi totalno.