VEDRAN MITRIĆ: Samo najbolje za naše parlamentarce, nemoj ko da kaže da se loše živi

0

Da li se dogodila neka afera još dodatno da nam zamažu oči ili ne, ukoliko niste upratili, a evo sada ću vam malo otvoriti oči, usvojili su naši državni zastupnici da se o trošku građana po svijetu mogu kurč*t.

Naime, članovi kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ubuduće će moći na službenim putovanjima odsjedati u hotelima s pet zvjezdica i putovati avionskom poslovnom klasom, kao što rekoh o trošku građana BiH.

Da ide sve kako žele i kako im se prohtije, u posljednjem broju Službenog glasnika BiH objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje, a koje je Vijeće ministara BiH usvojilo na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH.

“U članu 6. stav (2) u tački a) iza riječi: članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine dodaje se zarez i riječi: članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”, piše u usvojenoj odluci.

Neće ovi parlamentarni paraziti da se osjećaju zapostavljeno u odnosu na članove Predsjedništa. Da se samo i ostali, tipa ovih predsjednika Mjesnih zajednica ne uvaže pa da i oni malo putuju o trošku države.

Nego da se vratimo na gore navedene članove usvojene odluke. Riječ je o izmjeni člana koji se odnosi na hotelski smještaj bh. funkcionera koji borave na službenom putu. Na taj način članovima kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH omogućeno je da kao i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući, ministri i zamjenici ministara u Vijeću ministara BiH, kao i njihovo lično osiguranje koriste hotelski smještaj kategorije do 5 zvjezdica. Ostali zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine imaju pravo na korištenje hotelskog smještaja kategorije do 4 zvjezdice.

To bi ko što je u jednom od skečeva Nadrealista bilo, “Oni imaju voz, a mi se moramo gužvat po taksiju”.

Također, izmijenjen je član 7. stav (4) na način da se iza riječi: “članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine” dodaje zarez i riječi “i članovi kolegija domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine”.

U ovom slučaju radi se o članu koji reguliše naknade za službena putovanja. Ubuduće će prilikom službenog putovanja u inozemstvo, u slučajevima kada se putuje avionom i kada te troškove snosi institucija BiH, pored članova Predsjedništva BiH, predsjedavajućeg, ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara BiH i članovi kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH moći putovati poslovnom klasom, a ostali zaposleni u institucijama BiH samo ekonomskom klasom.

Podsjećamo, članovi Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u ovom trenutku su Mladen Bosić, Borjana Krišto i Šefik Džaferović, dok su članovi Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak, Safet Softić i Ognjen Tadić.

Dragi moji, ova država je postala nadrealna, svako jutro kada se probudimo, imam osjećaj kao da smo glumci gore pomenute serije. Šta nam rade, ni Nadrealisti se toliko toga sjetili nisu…