SKANDAL U SDP-u: Otpustili radnicu, sada joj dužni isplatiti 118 plata uz kamate

0
Emina Abrahamsdotter, putem društvene mreže Facebook, podijelila je Odluku Općinskog suda u Sarajevu, u kojoj se poništava Odluka o otkazu ugovora o radu kojeg je Mirjana Tešanović imala sa SDP BiH.  Objavu prenosimo u cijelosti: 
Zbog iskazanog zainteresovanja i poštovanja prema svima vama koji ste komentarisali i podijelili moju objavu „Primjer skandala: SDP BiH kao radnička partija osuđena za nelegalni otkaz“, te poziva gosp. Hasne Ljubovic da kažem na šta se zapravo ova objava odnosi želim sa vama podijeliti nekoliko informacija kako bi se upotpunila slika. Objava se odnosi na presudu o nelegalnom otkazu koja datira još iz 2008. godine radnici Mirjani Tešanović koja je tada radila u Regionalnoj organizaciji SDP Banja Luka (u prilogu). Odluku o nelegalnom otkazu je donio Nermin Nikšić, tadašnji Generalni sekretar, a sadašnji Predsjednik SDP BiH tvrdeći da je Mirjana počinila težu povredu radne obaveze i narušila ugled SDP-a itd. Odluka je pala na Sudu u FBiH kao nezakonita (u prilogu), prvi put 2014. nakon čega je Nikšić odlučio da istraje u svojoj nepravdi prema radnici te uložio žalbu, a drugi put, sada pravomoćno, prije nekoliko dana u 2019. godini. Presuda je sada i izvršna pa je SDP BiH dužan radnici isplatiti 118 plata uz kamate i platiti sudske troškove. Važno je napomenuti da Svetozar Pudarić, trenutni kandidat za Predsjednika SDP BiH nema veze sa ovom Odlukom jer je prestao biti Generalni sekretar još u januaru 2007. I na kraju, želim reći da me je duboko stid zbog ovakvog ponašanja SDP-ovog Generalnog sekretara tada i Predsjednika sada Nermina Nikšića zbog kršenja radničkih prava i nepravde koja je radnici Mirjani nanesena. Ta praksa kršenja radničkih prava još traje, pa radnici SDP-a trpe i pate zbog bahatosti i nesposobnosti užeg rukovodstva. Nakon što im je plata reducirana na minimum, sada već 7 mjeseci nemaju plate niti zdravstvenog osiguranja. Pa zar to nije skandalozno? Pa zar to nije sramotno? Pa zar nije vrijeme da sadašnji Predsjednik dobije „otkaz“ za ovo ponašanje, kao i za mnoge nepravde, propuste, loše odluke itd. jer je SDP doveo u stanje finansijskog i političkog bankrota i tako onemogućio da se bavimo stvarnim društvenim problemima u zemlji kao što su siromaštvo, masovna nezaposlenost, ugnjetavanje radnika … kako bi se bar za pedalj približili dobrom društvu za sve. A posebnu pažnju mi je privukla optužba u Nikšićevoj Odluci o otkazu o “narušavanju ugleda SDP-a”. Da li ja to sada, po njegovom tumačenju, narušavam ugled SDP-a? Ili ga pak spašavam?