Neformiranje vlasti ne znači nezapošljavanje: Budžet nije usvojen, ali je zaposleno 10 stručnjaka

0

Zapošljavanje u bh. državnim institucijama putem javnih oglasa nastavljeno je tokom vrelog jula 2019. uprkos neformiranju vlasti, pa će se angažman 10 novih državnih službenika na najpoželjnijim radnim mjestima već od početka augusta obračunavati zahvaljujući novcu svih građana.

U vrijeme dok je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić poručivao da izvršna vlast na državnom nivou radi u otežanim uslovima, aludirajući da budžet nije usvojen, a ni vlast formirana, procedure zapošljavanja u državnim institucijama tekle su svojim, za stranačke aktiviste poželjnim tokom.

Budžet za 2019. godinu, međutim, ni u međuvremenu nije usvojen. Razlog: nepostojanje političkog dogovora. Predsjedništvo BiH je krajem jula usvojilo budžet državnih institucija uprkos protivljenju Milorada Dodika, koji je potom prijetećim tonom upozorio da prijedlog mora doći u Parlament.

“Moji razlozi protivljenja budžetu su isključivo vezani za činjenicu da sadašnje Vijeće ministara nije legitimno za predlaganje budžeta u godini gdje treba da dođe novi saziv Vijeća ministara”, kazao je Dodik, dodavši da u Parlamentu ne postoji većina za izglasavanje budžeta.

No, nema sumnje da će se predstavnici vladajućih stranaka postići dogovor, prvenstveno kako bi se očuvao poredak u kojim zaposleni u državnim institucijama, u ovom slučaju putem javnih oglasa, vlastodršcima predstavljaju vjernog čuvara “statusa quo”.

Š. F. je postavljen na radno mjesto sekretara u Kancelariji za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH. Državnom službeniku, kako se to navodi u Službenom listu BiH, pripada plata iz B5 platnog razreda državnih službenika diplomatsko-konzularnog osoblja. Počeo je raditi 1. augusta 2019. godine.

I. P. postavljena je na radno mjesto šefa Analitičkog odsjeka u Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu, i počela je raditi od 1. augusta 2019. godine. Njoj pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

H. S. je počela raditi na poziciji stručnog saradnika za statusna pitanja i evidencije u Odsjeku za kadrovske poslove, razvoj ljudskih resursa i obuke Sektora za administraciju i unutrašnju podršku, u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Njoj pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

Na radno mjesto viši stručni saradnik-analitičar u Regionalnom uredu Mostar Državne agencije za istrage i zaštitu zaposlena je S. K.

A. K. je od 25. jula na poziciji stručnog savjetnika za protokolarne poslove i odnose sa javnošću Ministarstva pravde BiH. Pripada joj plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V. M. postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za besplatnu pravnu pomoć u Uredu za besplatnu pravnu pomoć Ministarstva pravde BiH, počev od 25. jula 2019. godine.

Na poziciju stručnog saradnika za energetiku u Odsjeku za primarnu energiju i politiku Sektora za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH postavljena je N. V.

M. H. postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za normativno pravne poslove Agencije za javne nabavke BiH i počinje raditi 1. septembra 2019. godine.

L. M. počeo je raditi na poziciji višeg stručnog saradnika za srednje stručno obrazovanje i obuku u Odsjeku za koordinaciju obrazovne politike Sektora za obrazovanje Ministarstva civilnih poslova BiH, počev od 1. augusta 2019. godine.

Radno mjesto viši stručni saradnik za planiranje i programiranje obuke u Odsjeku za strukturu i obuku Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH pripalo je M. R.

Izvor: klix