MINISTARSTVO OBRAZOVANJA PRAVOMOĆNO “PRESUDILO”: Danis Tanović i Damir Šagolj nezakonito su primljeni na ASU; od Inspekcije se traži istraga i kažnjavavanje svih umiješanih u taj skandal!

3

Ministarstvo Kantona u svom rješenju navodi da je dekan Akademije Pjer Žalica neovlašteno i samovoljno donosio odluke bez prethodno provedene procedure

Piše: SENAD AVDIĆ

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajeva pročetkom prošlog mjeseca (2. septembra) donijelo je rješenje kojim je ODBAČENA ŽALBA Univerziteta u Sarajevu na rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojim je osporen prijem Danisa Tanovića na mjesto profesora, a Damira Šagolja na dužnost docenta na Akademiji scenskih umjetnosti.

U svom izvještaju, koji je urađen po žalbi režisera Ahmeda Imamovića, nakon što nije izabran na konkursu zbog navodno nepotpune dokumnetacija, Kantonalna Inspekcija je početkom ljeta naložila ASU da “stavi van snage Uvjerenje o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, odnosno naučnog i stručni zvanja”. Također se od Univerziteta u Sarajevu traži da “tretira samo diplome stečene na Univrzitetu u Sarajevu”. Inspekcija je utvrdila da Tanović nije završio Akdemiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, kako je to konstatovala Komsija za izvor a prihvatilo Nastavno-naučno vijeće tokom njeovog izbora, nego mu je na ASU nostrificirana (2007) diploma koju je stekao na Viskom državnom scenskih umjetnosti u Briselu(1997.)

ŠKRIJELJ KAO NJEGOVI ZEMLJACI, GANIĆ, JUSFRANIĆ, ZUKORLIĆ

Inspekcija je ustanovila i ozbiljne (blago rečeno) propuste prilikom prijema poznatog fotografa Damira Šagolja na mjesto docenta na predmetu Audio-viezuelne umjetnosti na ASU. Kako su već izvijestili mediji (portal SB je bio prvi), Šagolj je prijavljujući se na konkurs dostavio diplomu koju je stekao 2012. godine na Univerzitetu za umjetnost u Londonu, kao i potvrdu sa Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu da je pred početak rata bio apsolvent na ovom fakultetu. (Šagolj je na početku rata imao 21 godinu, a Elektrotehnički fakultet se pohađao 5 godina, pa cijela stvar nije baš najuvjerljivija).
Zbog tih nedostataka i propusta (magistrirao bez završenog fakulteta!) Kantonalni inspektorat je zaključio da “Damir Šagolj prilikom prijave na predmetni konkurs nije dostavio diplomu o završenom prvom ciklusu studija”, te se zbog toga “Inspektorat djelovati prema Akademiji rješenjem kojim se Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu naređuje da konkurs za izbor nastavnika…uskladi sa Zakonom o visokom obrazovanju”.

alt

Nakon što je u javnost procurila informacija u poraznom izvještaju Kantonalnog Inspektorata o nezakonitostima prilikom izbora proslavljenih umjetnika Danisa Tanovića i Damira Šagolja uslijedile su brojne reakcije i osude “birokratskog progona naših slavnih umjetnika”. Regirale su, oštro i neprincipijelno, pozivajući na nepoštivanje zakona i dodatnu anarhiju u visokom školstvu, najčešće osobe iz kulturnog, umjetničkog, javnog i obrazovnog života koji su neposredno, ili posredno, sudjelovale u nezakonitostima, ili propustima koje je nadležna Inspekcija samo utrdila. Umjetnički ugled, reputacija, prestižne nagrade koje su osvajali Tanović i Šagolj širom svijeta, u tim rekacijama bile su argument za zaobilaženje zakona, izigravanje procedure, bagatelisanje propisa. Kao da ih te nagrade ne bi trebale obavezivati na solidnost, profesionalnost, čuvanje umjetničkog i osobnog ugleda i ponosa, nego ih oslobađaju od takvog ponašanja , dominanantnog u današnjoj BiH!”

ŠAGOLJ MAGISTRIRAO BEZ FAKULTETA

Razmatrajući žalbu Univerziteta na zaključke i preporuke koje je Inspektorat iznio u vezi sa “slučajem” Damira Šagolja, Ministarstvo obrazovanja, nauke i omladine Kantona Sarajevo najviše se zadržalo na spornoj potvrdi koju mu je izdao Elektrotehnički fakultet u Istočnom Sarajevu, a koju je Komisija ASU uzela “zdravo za gotovo”, kao vjerodostojnu i na osnovu nje mu dodijelila 180 ECTS (bodova), te ga predložila za docenta, što su potvrdili Nastavno-naučno vijeće ASU i Univrzitet u Sarajevu. U spornoj portvrdi, izdatoj krajem prošle godine, nakon što se Damir Šagolj prijavio na konkurs za docenta na SSU, Elektrotehnički fakultetu u Istočnom Sarajevu napisao je da je on na ovom fakultetu završio 9 (od 10) semestara, položio 26 ispita, te da je prije početka rata, 1. 1. 1992.godine “imao status apsolventa”. Kantonalno ministarstvo u svom rješenju konstatuje da “student u statusu aspolventa nije dokaz za dodjelu kvalifikacije”. Ministarstvo, ukratko rečeno, smatra pravno ništavnom potvrdu koju je iz Istočnog Sarajeva dostavio Šagolj, tvrdeći da je “nejasno na osnovu kojih dokaza su Komisija (ASU) i rektor Univerziteta u Sarajevu (Rifat Škrijelj, op. SB) zaključili i konstatovali da je Damir Šagolj uspješno završio započeti studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, se studij koji je imenovani upiso . Sama potvrda koju je priložio Šagolj je nerelavantna, važećom bi se smatrala diploma, ili uvjerenje, koje on nije priskrbio na ETF u Lukavici.
Kada je riječ o izboru Danisa Tanovića za redovnog profesora koje je Kantonalni Inspektorat proglasio nezakonitim i tražio poništavanje konkursa na kojem je on izabran, Ministarstvo obrazovanja, nauke u mladih, djelomično je uvažilo žalbu Univerziteta u Sarajevu. Njihovim rješenjem je kao legalno ocijenjeno to što je diploma koju je stekao u Belgiji koja je nostrificirana na ASU (2007) može, na osnovu Pravilnika o ekvivalenciji tretirati na način da je on diplomirao (i) na sarajevskoj Akademiji. No, sve druge primjebe i zaključci koje je ustanovila Kantonalna inspekcija i na osnovu kojih je zatraženo poništavanje konkursa na kojem je primljen Danis Tanović, uključujući i koliziju sa bolonjskim standardima potvrđeno je u rješenje Kantonalnog Minitarstva na koje ne postoji pravo žalbe.

alt

PANIKA NA ASU, PROVJERE SE NASTAVLJAJU

No, ono što bi posebno moglo zabrinuti zaposlene na Akademiji scenskih umjetnosti, ali i Univerzitetu u Sarajevu, jeste druga tačka u Rješenju Ministarstva obrazovnja, nauke i mladih koje je potpisala ministrica Zineta Bogunić. Ministarstvo je, naime, naložilo Kantonalnom Inspektoratu (kao prvostepenom organu) da ponovi postupak provjera nezakonitosti koje su prethodile nezakonitim prijemom Tanovića i Šagolja na ASU. Cilj ovog zahtjeva je “da se na nedvosmslen način utvrdi pravna validnost u izvještaju Komisije za pripremanje prijedloga za izbor u smislu da li isti sadrži obavezujuće elemente i da li se u istom konstatuje ispunjenost svih Zakona o visokom obrazovanju”.

Kantonalno Ministarstvo traži, dakle, da Inspekcija, proširi i produbi svoju istragu na sve one koji su sudjelovali u nezakonitom provođenju konkursa na kojim su izabrani Tanović i Šagolj. Traži se da se “pročešlja” dukumentacija na ASU, Nastavno-naučnom vijeću i utvrdi zakonitost prilikom donošenja odluka. Ministarstvo Kantona u svom rješenju navodi da je dekan Akademije Pjer Žalica neovlašteno i samovoljno donosio odluke bez prethodno provedene procedure. Ministarstvo je u svom rješenju očigledno prepoznalo i konstatovalo endemski javašluk, klanovsko udruživanje, zaobilaženje zakona i procedure, kakvo ne priliči jednoj visokoškolskoj ustanovi sa takvim ugledom, reputacijom i planovima. Slučaj Danisa Tanovića i Damira Šagolja je poslužio da sve to izađe na vidjelo i da se nadležne insitutcije pozabave ovim slučajem koji je (nepotrebno) podijelio javnost!

3 KOMENTARI

  1. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly loved browsing your weblog posts.
    In any case I will be subscribing for your
    rss feed and I’m hoping you write again very soon!

  2. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
    I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

Comments are closed.