Koliko kosta „ruka“ U Gradskom vijeću Grada Gradačac?

0

Na naš redakcijski mail, zaprimili smo informacije koje smo odlučili podijeliti sa vama, jer smatramo da samo na ovaj način se može stati mitu i korupciji u našoj zemlji. Bez obzira na političko opredjeljenje, funkciju, svi zaslužuju jednaku šansu pri zapošljavanju. Sadržaj maila vam prenosimo u nastavku.

I, najkorumpiranije općine/gradovi zavide političkim rukovodiocima Grada
Gradačac!

Ovo je jedan primjer kako Vijećnici vijećaju.

Na mjesto referenta za javne nabavke u DZ Gradačac zapošljava se Lejla Hasić,
inače supruga donedavnog vijećnika
Ismeta Hasića (SDP BiH)!
Međutim tu nije kraj, ako ste mislili da jeste.

Taj isti Ismet Hasić (SDP BiH), ekspresno dolazi u gradsku administraciju i dobija posao na neodređeno. Treba li napomenuti da otac od tog donedavnog vijećnika, a sadašnjeg državnog službenika radi u JP „Parkinzi“ doo Gradačac?

Nisu samo Vijećnici ti koji znaju „trgovati“…

Član predsjedništva GO SDP Gradačac, Semir Aljić, koji je ujedno i Član UO
Dom zdravlje Gradačac već je zaposlio svoju suprugu.

Mirza Peštalić, član SDP BIH, kao predsjednik UO Dom zdravlja Gradačac, u
vrijeme svog mandata zaposlio u DZ svoju suprugu.

Eh sad, da li je ovo klasični sukob interesa ili je posrijedi nešto novo, procijenite sami.