GRADAČAC: Nove manipulacije gradonačelnika Dervišagića

0

Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić, po ko zna koji put u zadnjih 8 godina, koliko je na mjestu prvog čovjeka Grada, manipuliše Gradskim vijećem podmećući odluke koje treba „samo izmahati“, a stvari na terenu su već započete ili čak i završene. Ovaj put je za sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati 21.05.2020. godine na dnevnom redu predložena Odluka o izmjeni Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta „Zatvaranje kolektivnih centara alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.

Zašto je ovo sada značajno?

Članom 6. stav 1. tačka 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac propisano je da Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada. Gradonačelnik je preko nadležne službe podnio zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju zgrade u ul. Ibrahima Kapetanovića na parceli koja je u vlasništvu Grada, a da prethodno nije dobio saglasnost Gradskog vijeća za izgradnju zgrade na Gradskoj parceli. Tek kada su vlasnici stanova u ul. Ibrahima Kapetanovića javno izrazili nezadovoljstvo ovakvom samovoljom gradonačelnika Dervišagića, kroz upit vijećnika Marijana Šimića, on se sa svojim pomoćnicima i nadležnim službama „dosjetio“ da nema saglasnost Vijeća za raspolaganje imovinom te je iskoristio općenitu Odluku općinskog vijeća iz 2015. da je izmjeni na način da u član 2. spomenute Odluke ubaci lokacije za izgradnju. Po staroj praksi, Odluka je manjkava, bez ikakvog obrazloženja, zbog čega su baš ove lokacije u Vidi 2 i u ul.Ibrahima Kapetanovića (sami centar grada) određene za izgradnju ovih objekata. Ovo posebno ako se zna da je ul. Ibrahima Kapetanovića trenutno jedva uslovna za život postojećih vlasnika stanova, kako zbog prenapučenosti, tako i bez adekvatno riješene hidratantske mreže, parking prostora, rasvjete, itd.

Na ovoj predloženoj izmjeni Odluke se samovolja Dervišagića ne zaustavlja.

Iako je na sastanku vlasnika stanova ul. Ibrahima Kapetanovića, voljom prisutnih, izabrana radna grupa od 4 predstavnika svih vlasnika stanova (novembar 2019), i o istom je Dervišagić obaviješten, Dervišagić ignoriše volju vlasnika stanova, pa umjesto ovlaštenih predstavnika, izgradnju zgrade dogovara sa povjerenicima MZ Centar, koje je Dervišagić „instalirao“ po političkoj podobnosti, pa su povjerenici MZ Centar, svih 5 redom članovi SDP Gradačac. Identična situacija je i u MZ Vida 2. Mještani MZ Vida 2 su jasno izrazili neslaganje u vezi sa izgradnjom zgrade i to prije nekoliko godina, dok nedavno imenovano povjereništvo MZ Vida 2, sa povjerenikom Fejzić Adnanom koji je tehnički sekretar SDP Gradačac, sada zastupa interese Dervišagića.

Bitno je istaći da je Dervišagić nezakonito imenovao povjereništva navedenih MZ-a na mandat od 4 godine što je vrsni presedan vođenja jedinica lokalne samouprave.

Da apsurd bude veći, osim instaliranih povjerenika, a ne od strane građana imenovanih predstavnika, o izgradnji zgrada, Dervišagić pregovara i sa budućim korisnicima stanova zgrada ukoliko iste budu izgrađene.

Da ne bude zabune, vlasnici stanova u ul.Ibrahima Kapetanovića nisu protiv izgradnje zgrade, ali jesu protiv početka izgradnje zgrade, dok se ne steknu preduslovi za eventualnu izgradnju, a to su uređenje lokaliteta za građenje, izgradnja puta kao nastavak ul. Ibrahima Kapetanovića tako da se ona spoji sa ul. Hasana Durmiševića,te od strane Dervišagića obećane popravke i poboljšanja a koje se odnose na uređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture postojećih zgrada.

Da li će Dervišagić ispuniti data obećanja?