Finansijska policija utvrdila: Općina Tuzla do novca došla na štetu Direkcije za izgradnju

0

Portal istrazujemo.com je u posjedu dokumentacije Finansijske policije koja  rasvjetljava mnoge okolnosti oko propasti JP Direkcija za obnovu i izgradnju Tuzla.

Ono što je nesumnjivo dokazano, a što Finansijska policija i zaključuje, otklanja mnoge nejasnoće oko Direkcije za izgradnju, kao i oko gradnje Panonskog jezera.

Dokumentacija u čijem smo posjedu tačno označava ko je kriv za propast preduzeća JP Direkcija za izgradnju Tuzla.

-Na 7. sjednici koja je održana 12.05.2003 godine Odluku o kreditnom zaduženju na iznos od 1.000000 KM donio je Upravni odbor JP Direkcija za izgradnju  Tuzla, nakon što je Predsjednik Upravnog odbora JP Direkcija za izgradnju Gusković Zvonko 8 maja sazvao pomenutu sjednicu.

Kao  izvjestilac ispred direkcije, po predmetnoj temi, direktor Šehović Ekrem je obrazložio potrebu donošenja odluke o kreditnom zaduženju Direkcije kod Tuzlanske banke  , a u cilju realizacije projekta  izgradnji vještačke akumulacije ” Slano jezero Pinga ” navodeći da Direkcija nema dobiti iz koje bi finansirala Projekat .Izvjestioc navodi da se izgradnja objekta realizuje na osnovu odluke  načelnika Općine koji je i dao inicijativu za kreditno zaduženje  Direkcija na 1.000.000 KM.

Direktor Direkcije je predložio Upravnom odboru da se donese odgovarajuća odluka pod uslovom da općina Tuzla , kao osnivač direkcije, obezbijedi uslove da Direkcija može vraćati kredit , da je dogovoreno  da se ide na izmjenu Regulacionog plana Stupine  i da se Direkciji dodijeli zemljište za izgradnju dva objekata ( objekat B-a i B2 ) koji bi se gradili u tom naselju iz kojih bi ostvarena dobit Direkcije kao javnog preduzeća bila usmjerena  u otplatu navedenog kredita . Finansijska policija zaključuje svojim pregledom da je Direkcija svjesno prevarena jer nije ni mogla dobiti zemljište u naselju Stupine  iz razlgoa što je ono predmet javnih  natječaja te Direkcija ne možepo bil okom osnovu imati prioritet,  u dugu pozitivnih zakonskih propisa.

Kao garancija za vraćanje kredita, objekat upravne zgrade Jupiter  u kojem Direkcija obavlja svoju djelatnost se stavlja pod hipoteku.

Zaključak Finansijske policije  u vezi kredita:

-Finansijsko stanje JP Direkcija za obnovu i izgradnju prije zaključenja Ugovora o kreditu sa Tuzlanskom bankom na iznos od 1.200.000 KM  pokazuje da nije bilo ekonomskog opravdanja za donošenje Odluke Upravnog odbora o kreditnom zaduženju jer Direkcija u prethodnim godinama nije imala iskazan veći iznos dobiti  te da je on utvrđen na sljedeći način : za 200o godinu iznos dobiti je bio 47.421 KM , za 2001 godinu iznos dobiti je bio 20.341 KM a za 2002 godinu iznos dobiti Direkcije je iznosio 17.849 KM.

Sumnju u dobru namjeru Uprave  , odnosno direktora , pojačava činjenica da je materijal za sjednicu Upravnog odbora sačinjen  namjenski i predstavljen  Upravnom odboru radi provođenja određene politike, odnosno odluke općinskog načelnika Tuzla kao inicijatora  za kreditno zaduženje Direkcije.

Direkcija je dakle, podigla kredit i prebacila ga na račun općine Tuzla kao ostvarenu dobit, što se ne uklapa sa stvarnom dobiti Direkcije.

Finansijska policija na kraju zaključuje :

-Na osnovu navedenih činjenica zaključuje se da su direktor i Upravni odbor Direkcije  za  obnovu i izgradnju bili svjesni ovih činjenica  prilikom donošenja oluke o kreditnom zaduženju  i zaključenja ugovora sa Općinom Tuzla, da su uslovi Odluke o dodjeli građevinskog zemljišta u naselju Stupine  postavljeni formalno  s obzirom  na odredbe pozitivnih propisa  o načinu dodjele građevinskog zemljišta , te da im je bila poznata  očigledna namjera općine Tuzla da do nedostajućih sredstava u budžetu  za 2003 godinu dođu na štetu JP Direkcija za obnovu  i izgradnju Tuzla.- navodi se u dokumentu Finansijske policije FBIH od 29.08.2016 godine.

 Član 37. KZ F BiH  kaže sljedeće – Umišljaj: (1) Krivično se djelo može učiniti s direktnim ili eventualnim umišljajem. (2) Učinitelj postupa s direktnim umišljajem kada je bio svjestan svog djela i htio njegovo učinjenje. (3) Učinitelj postupa s eventualnim umišljajem kada je bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njeno nastupanje.
Postoje dva oblika umišljaja direktni i eventualni: 1. direktni umišljaj (dolus directus) – postoji kad je učinioc bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje. 

Bio je ovo uvod u postepeni propast  JP Direkcija za obnovu i izgradnju  koji  će se završiti neslavnim Projektom SPO  15 MAJ   , o čemu ćemo pisati  u narednim danima.