Edin Delić više neće biti načelnik Opštine Lukavac

0

Vlada FBiH je, u skladu sa Zakonom o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH i na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila prijedloge šest zakona o uspostavljanju gradova.

Ovim zakonima se određuju njihove teritorije, propisuje svojstvo, tijela, način izbora gradskih vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovoga zakona.

Riječ je o sadašnjim općinama Stolac, Bosanska Krupa, Lukavac, Konjic, Orašje i Zavidovići. na taj način vrlo brzo Edin Delić neće biti načelnik Općine Lukavac već zvanično gradonačelnik Grada Lukavac.

Ovih šest zakona je Parlamentu FBiH upućeno na usvajanje po skraćenoj proceduri.

TIA