Domazet: Izvjesno je da će doći do rasta kamata

0

Bosna i Hercegovina bi, prema procjenama ekonomista, 2021. godine mogla ući u recesiju što bi se izravno moglo odraziti i na rast kamatnih stopa. Sada su te stope na historijskom minimumu.

Budući da u našoj zemlji prevladavaju krediti s promjenjivom kamatom, izloženost kućanstava riziku promjene kamatnih stopa nije zanemariva. Na to je u svom izvještaju prošle godine upozorila i Centralna banka BiH. Stručnjaci su podijeljeni u prognozama, jedni predviđaju rast kamatnih stopa, drugi odgovaraju da se pad nastavlja najmanje naredne dvije godine.

U BiH je 2013. godine kamatna stopa od 7,5 posto na stambene kredite “slavljena” kao historijski niska. Šest godina kasnije građani koji podignu stambene kredite mogu očekivati kamatnu stopu od tri do 3,5 posto. Sličan omjer pada desio se i u drugim vrstama kredita firmama kao i građanima. Dio stručne javnosti smatra kako je ovakav trend izuzetno opasan da ne može opstati i uz recesiju, koja se najavljuje i u BiH 2021. godine, može značiti bomba u finansijskom sistemu.

“Izvjesno je da će doći do rasta kamata, kakvim tempom, to je sada isuviše rano očekivati. Politika jefitnog novca je bila zvanična politika koja se vodila kao mjera oživljavanja i svjetske ekonomije, prije svega američke. Došli smo do apsurdnih stanja u kojima postoji negativna kamatna stopa. Kad uzmete pokazatelje kreditne sposobnosti pojedinih zemalja, vi vidite da mnogi plaćaju jako visoke kamate. Nedavno sam baš vidio podatke iz aktivnosti Raiffeisen banke koja pokazuje da je za Bjelorusiju osigurala jedan aranžman obveznica i 6,2 posto su morali platiti da bi dobili novac. Naš entitet Republika Srpska je prošle godine izašla na berzu da bi osigurala 200 miliona dolara. Upisali su 168 miliona, a platili su 4,75 posto kamatu. Kada posmatrate tržište kao slobodan sudar ponude i tražnje onda vidite da novac ima svoju cijenu”, kazao je Anto Domazet, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Poručio je da će “kamatne stope siguno blago rasti”.

Po podacima Centralne banke BiH, na kraju januara ove godine ukupni depoziti u BiH iznose 21,9 milijardi konvertibilnih maraka, najveći udio u depozitima predstavlja štednja građana, koja čini gotovo 52%. Kamate stalno padaju, a prinosi su minimalni jer banke imaju viška novca. Krediti građanima u bankama na kraju januaru iznose oko 9,3 milijardi KM. Iz Udruženja banka kažu kako nema mjesta zabrinutosti. S obzirom na to da su matice većine komercijalnih banaka koje posluju u Bosni i Hercegovini locirane u zemljama Evropske unije, odnosno eurozone, svi potezi Evropske centrale banke se prate.

Izvor: N1