Bio je ložač, domar, vodio folklornu sekciju, a onda je ‘pao’ na intervjuu za...

Zbog više bodova na intervjuu primljena je supruga bivšeg direktora, sadašnjeg uposlenika Druge osnovne škole i da stvar bude apsolutno paradoksalna, člana komisije za prijem uposlenika, koji je intervjuisao i našeg sagovornika koji na kraju zbog manjeg broja bodova...